EQUIPAMENT

L'equipament modern i complet amb què comptem ens permet oferir tots els serveis que requereix el vostre vehicle i ens possibilita intervenir en qualsevol dels sistemes incorporats.

Maquinària, elevadors, equips de diagnosi, analitzadors de gasos, línia pre-ITV, etc.

  • Anna Verdaguer, 12, 08279 Avinyó (Barcelona, Espanya)
    T: 93.838.71.05

  • HORARI
  • 09,00-13,00 : 15,30-19,30